MOJEGOLEBIE.pl
[NIEZALOGOWANY] Rejestracja / Logowanie
REGULAMIN korzystania z serwisu mojegolebie.pl


1.Portal mojegolebie.pl jest serwisem internetowym służącym do umieszczania ogłoszeń kupna/sprzedaży gołębi pocztowych, ozdobnych oraz akcesoriów związanych z hodowlą gołębi. Oprócz giełdy serwis posiada cechy portalu społecznościowego, zawiera katalog stron hodowców oraz zintegrowany z nim system stron PZHGP.

2.Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi w serwisie mojegolebie.pl umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

3.Ustalone przez mojegolebie.pl opłaty pobierane za świadczone usługi są szczegółowo określone w Ofercie, która jest dostępna jest na stronie Oferta

4.Sposób płatności: aktualnie jedyna dopuszczalna forma płatności za usługi w naszym serwisie to przelew na konto mBank nr 38 1140 2004 0000 3002 7307 7668 należące do firmy Dotnet System.

5.Katalogiem Hodowców nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi w serwisie wraz z domeną mojegolebie.pl umożliwiające zaprezentowanie swojej osoby wśród Hodowców Gołębi, przedstawienie osiągnięć, wyników, zdjęć swoich gołębi a także przedstawienie swojej oferty i skupienie wszystkich ogłoszeń w jednym czytelnym miejscu.

6.Czas emisji prezentacji Hodowcy w Katalogu Hodowców portalu mojegolebie.pl jest bezterminowy, przy czym każdy Hodowca może mieć tylko jedną stronę.

7.Katalogiem Firm nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi (firmie) w serwisie mojegolebie.pl umożliwiające zaprezentowanie swojej firmy, oferty, danych kontaktowych oraz swoich ogłoszeń.

8.Czas emisji prezentacji Firmy w Katalogu Firm portalu mojegolebie.pl to 12 miesięcy.

9.Portal internetowy mojegolebie.pl udostępnia użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe ze zdjęciem) jak i odpłatnego zamieszczania ogłoszeń kupna/sprzedaży. Do ogłoszenia można bezpłatnie zamieścić 1 fotografię.

10.Użytkownik dokonując rejestracji w mojegolebie.pl musi zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu oraz politykę prywatności, aby możliwe było korzystanie z usług i funkcji portalu. Zgoda na otrzymywanie newsletterów i informacji jest dobrowolna.

11.Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych poprzez bezpośredni kontakt z nami lub zmieniając ustawienia zgody i powiadomień w Twoim panelu użytkownika

12.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1)

13.Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego mojegolebie.pl do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu mojegolebie.pl pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

14.Użytkownik serwisu wyraża zgodę na wykorzystanie umieszczonych w serwisie zdjęć gołębi do generowania grafiki użytkowej serwisu (np. umieszczenie gołębi w menu, banerze, etc.).

15.Portal mojegolebie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie www.mojegolebie.pl, będą za nie dojście do skutku tychże transakcji. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu www.mojegolebie.pl, mojegolebie.pl może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego użytkownika.

16.Zabronione jest wykorzystywanie serwisu www.mojegolebie.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, mojegolebie.pl ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.

17.Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

18.Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce. Użytkownik mojegolebie.pl ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

19.Czas emisji ogłoszenia w dziale ogłoszeń to 12 miesięcy. Po tym czasie ogłoszenie pozostaje dostępne lecz znajduje się już w archiwum. Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie usunąć ogłoszenie w panelu użytkownika.

20.Przedmiot i treść ogłoszenia powinny być zgodne z wybraną kategorią i parametrami ogłoszeń. Użytkownik nie może powielać tych samych ogłoszeń. W celu "odświeżenia" takiego samego ogłoszenia należy usunąć stare, i wtedy można dodać nowe o identycznej treści. Serwis mojegolebie.pl zastrzega sobie możliwość zmiany treści bądź całkowitego usunięcia ogłoszenia, który nie spełnia tych wymogów.

21.Użytkownikom uprawnionym do zarządzania stronami (strony hodowców, PZHGP) zabrania się umieszczania materiałów o charakterze komercyjnym (np. reklama).

22.Wklejanie kodu html jest dozwolone, ale tylko pod warunkiem, że nie ma wpływu na strukturę i rozmiary strony i boxów, oraz nie generuje żadnych błędów i nie prowadzi do zmian w wyświetlaniu strony.

23.Przedstawiciel Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (np. Okręg, Oddział, Sekcja, Region, Rejon) zamawiając usługę założenia strony PZHGP zgadza się na wykorzystanie nazwy związku PZHGP oraz logo w całym serwisie mojegolebie.pl i pzhgp.net.

24.Serwis mojegolebie.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 14 dni robocze od daty otrzymania.

25.Portal mojegolebie.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usunięcia danych wprowadzonych przez użytkowników, jeśli treści są niezgodne z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce lub zachodzi podejrzenie o nieprawdziwe dane.

26.Regulamin i oferta serwisu mogą być zmienione przez zespół mojegolebie.pl. O zmianach regulaminu i cennika usług serwis mojegolebie.pl poinformuje na stronie internetowej lub w korespondencji mailowej.

27.Portal mojegolebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu portalu z winy osób trzecich (np. firmy hostingowej).

28.Portal mojegolebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.


POLITYKA PRYWATNOŚCI


Drogi Użytkowniku, poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez serwis mojegolebie.pl. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych jest firma Dotnet System wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 8661566197 , nr REGON 121509187, z siedzibą w Krakowie przy ul. Żmichowskiej 8.

2. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych, takich jak adres email, imię, nazwisko. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych (Oferta).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

- świadczenie usług oferowanych w serwisie,
- powiadomienia związane z Twoim kontem,
- przesyłanie newslettera,
- marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter.

Podstawa przetwarzania:

- umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- Twoja zgoda wyrażona w serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do korzystania z serwisu.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

- brak możliwości zarejestrowania się w serwisie
- brak możliwości korzystania z usług serwisu
- brak możliwości otrzymywania informacji o targach expo, biletach, promocjach czy ofertach specjalnych, - oferowanych w serwisie

Możliwość cofnięcia zgody:

W każdej chwili poprzez bezpośredni kontakt z nami lub zmieniając ustawienia zgody i powiadomień w Twoim panelu użytkownika

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

3. OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z usługami naszego serwisu, z których korzystasz,
- cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Dane przechowywane są na serwerach renomowanej firmy hostingowej home.pl S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242 oferującej usługi hostingowe od wielu lat na najwyższym poziomie.

5. TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

- dostępu do Twoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania.


A także prawo:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

6. CIASTECZKA

Nasz serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

- są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
- umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu,
- nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

- usunąć pliki cookies,
- blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

- zapamiętywania informacji o Twojej aktualnej sesji,
- statystycznym,
- udostępniania usług i funkcji serwisu.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

7. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

- dostawca hostingu,
- dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
8. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz do nas: KONTAKTPoznaj szczegółowo naszą ofertę => Oferta serwisu mojegolebie.pl

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami!

Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl