M-X Producent akcesoriów dla gołębi
Reklama - supergolab.pl
1.Portal mojegolebie.pl jest serwisem internetowym służącym do umieszczania ogłoszeń kupna/sprzedaży gołębi pocztowych, ozdobnych oraz akcesoriów związanych z hodowlą gołębi. Oprócz giełdy serwis posiada cechy portalu społecznościowego, zawiera katalog stron hodowców oraz zintegrowany z nim system stron PZHGP.

2.Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi w serwisie mojegolebie.pl umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

3.Ustalone przez mojegolebie.pl opłaty pobierane za świadczone usługi są szczegółowo określone w Ofercie, która jest dostępna jest na stronie Oferta

4.Sposób płatności: wszelkie opłaty pobierane są za pomocą systemu wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu numer lub przelewem na wskazane mailem konto (również doładowanie punktów). Płatności SMS realizowane są przez serwis Cashmobile, dlatego portal mojegolebie.pl nie odpowiada za ewentualne opóźnienia w dostarczaniu wiadomości zwrotnych sms.

Ceny usług opłacanych kodem sms w serwisie:

Promowanie ogłoszenia poprzez pogrubienie czcionki, cena SMS: 2 zł + VAT 23% (2.46 zł brutto)
Promowanie ogłoszenia poprzez podświetlenie kolorem żółtym, cena SMS: 4 zł + VAT 23% (4.92 zł brutto)
Promowanie ogłoszenia poprzez oznaczenie gwiazdką, cena SMS: 8 zł + VAT 23% (9.84 zł brutto)
Promowanie ogłoszenia poprzez oznaczenie ofertą specjalną, cena SMS: 6 zł + VAT 23% (7.38 zł brutto)
Konto Premium Hodowcy ważne na 1 rok, cena SMS: 25 zł + VAT 23% (30.75 zł brutto)

Regulamin usługi SMS -> www.cashmobile.pl/regulamin.html
Płatności obsługuje system www.cashmobile.pl

W przypadku płatności punktami każdy użytkownik otrzymuje 50% RABATU na promowanie i wyróżnianie ogłoszeń oraz aktywację konta Premium Hodowcy.

5.Katalogiem Hodowców nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi w serwisie wraz z domeną mojegolebie.pl umożliwiające zaprezentowanie swojej osoby wśród Hodowców Gołębi, przedstawienie osiągnięć, wyników, zdjęć swoich gołębi a także przedstawienie swojej oferty i skupienie wszystkich ogłoszeń w jednym czytelnym miejscu.

6.Czas emisji prezentacji Hodowcy w Katalogu Hodowców portalu mojegolebie.pl jest bezterminowy, przy czym każdy Hodowca może mieć tylko jedną stronę.

7.Katalogiem Firm nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi (firmie) w serwisie mojegolebie.pl umożliwiające zaprezentowanie swojej firmy, oferty, danych kontaktowych oraz swoich ogłoszeń.

8.Czas emisji prezentacji Firmy w Katalogu Firm portalu mojegolebie.pl to 12 miesięcy.

9.Portal internetowy mojegolebie.pl udostępnia użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe ze zdjęciem) jak i odpłatnego zamieszczania ogłoszeń kupna/sprzedaży. Do ogłoszenia można bezpłatnie zamieścić 1 fotografię.

10.Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

11.Użytkownik dokonując rejestracji w mojegolebie.pl musi zaakceptować treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą mailową przez mojegolebie.pl informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Mojegolebie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

12.Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

13.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

14.Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego mojegolebie.pl do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu mojegolebie.pl pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

15.Użytkownik serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w wersji elektronicznej, zamiast w wersji papierowej.

16.Użytkownik serwisu wyraża zgodę na wykorzystanie umieszczonych w serwisie zdjęć gołębi do generowania grafiki użytkowej (np. umieszczenie gołębi w menu, banerze, etc.).

17.Portal mojegolebie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie www.mojegolebie.pl, będą za nie dojście do skutku tychże transakcji. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu www.mojegolebie.pl, mojegolebie.pl może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego użytkownika.

18.Zabronione jest wykorzystywanie serwisu www.mojegolebie.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, mojegolebie.pl ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.

19.Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

20.Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce. Użytkownik mojegolebie.pl ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

21.Czas emisji ogłoszenia w dziale ogłoszeń to 12 miesięcy. Po tym czasie ogłoszenie pozostaje dostępne lecz znajduje się już w archiwum. Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie usunąć ogłoszenie w panelu użytkownika.

22.Przedmiot i treść ogłoszenia powinny być zgodne z wybraną kategorią i parametrami ogłoszeń. Użytkownik nie może powielać tych samych ogłoszeń. W celu "odświeżenia" takiego samego ogłoszenia należy usunąć stare, i wtedy można dodać nowe o identycznej treści. Serwis mojegolebie.pl zastrzega sobie możliwość zmiany treści bądź całkowitego usunięcia ogłoszenia, który nie spełnia tych wymogów.

23.Użytkownikom uprawnionym do zarządzania stronami (strony hodowców, PZHGP) zabrania się umieszczania materiałów o charakterze komercyjnym (np. reklama).

24.Wklejanie kodu html jest dozwolone, ale tylko pod warunkiem, że nie ma wpływu na strukturę i rozmiary strony i boxów, oraz nie generuje żadnych błędów i nie prowadzi do zmian w wyświetlaniu strony.

25.Przedstawiciel Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (np. Okręg, Oddział, Sekcja) zakładając stronę okręgową, oddziałową lub sekcyjną zgadza się na wykorzystanie nazwy związku PZHGP oraz logo w całym serwisie mojegolebie.pl i pzhgp.net.

26.Serwis mojegolebie.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 5 dni robocze od daty otrzymania.

27.Portal mojegolebie.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usunięcia danych wprowadzonych przez użytkowników, jeśli treści są niezgodne z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce lub zachodzi podejrzenie o nieprawdziwe dane.

28.Regulamin i oferta serwisu mogą być zmienione przez zespół mojegolebie.pl. O zmianach regulaminu i cennika usług serwis mojegolebie.pl poinformuje na stronie internetowej lub w korespondencji mailowej.

29.Portal mojegolebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu portalu z winy osób trzecich (np. firmy hostingowej).

30.Portal mojegolebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.

Poznaj szczegółowo naszą ofertę => Oferta serwisu mojegolebie.pl

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami!

Interesują Cię artykuły dla gołębi? Chcesz kupić gołębie pocztowe? Odwiedź dział Ogłoszenia 
Hodowcy gołębi  PZHGP  Firmy  Oferta
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia - profesjonalny serwis ogłoszeniowy ©2008 mojegolebie.pl
Głosuj na nas: TopLista - Gołębie Pocztowe