MOJEGOLEBIE.pl
[NIEZALOGOWANY] Rejestracja / Logowanie
REGULAMIN korzystania z serwisu mojegolebie.pl


1.Portal mojegolebie.pl jest serwisem internetowym dedykowanym dla hodowców gołębi pocztowych oraz wszystkich członków i działaczy Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Stworzyliśmy szeroko pojęty system PZHGP, który zawiera strony www dla okręgów, oddziałów, regionów i sekcji, strony www oraz specjalny panel z wynikami, rankingami i statystykami dla hodowców, program obliczeniowy dla rachmistrzów, a także dział ogłoszeń. Znajdziesz tu również miejsce dla reklamy swojej firmy. Współpracujemy także z firmami organizującymi duże doroczne wydarzenia - międzynarodowe i ogólnopolskie targi ExpoGołębie (Katowice, Kielce, Poznań, Sosnowiec).

2.Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi w serwisie mojegolebie.pl umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

3.Ustalone przez mojegolebie.pl opłaty pobierane za świadczone usługi są szczegółowo określone w Ofercie, która jest dostępna jest na stronie Oferta

4.Sposób płatności: aktualnie jedyna dopuszczalna forma płatności za usługi w naszym serwisie to przelew na konto mBank nr 38 1140 2004 0000 3002 7307 7668 należące do firmy Dotnet System wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 8661566197, nr REGON 121509187, z siedzibą w Krakowie przy ul. Żmichowskiej 8.

5.Katalogiem Hodowców nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi w serwisie wraz z domeną mojegolebie.pl umożliwiające zaprezentowanie swojej osoby wśród Hodowców Gołębi, przedstawienie osiągnięć, wyników, zdjęć swoich gołębi a także przedstawienie swojej oferty i skupienie wszystkich ogłoszeń w jednym czytelnym miejscu.

6.Czas emisji prezentacji Hodowcy w Katalogu Hodowców portalu mojegolebie.pl jest bezterminowy, przy czym każdy Hodowca może mieć tylko jedną stronę.

7.Katalogiem Firm nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi (firmie) w serwisie mojegolebie.pl umożliwiające zaprezentowanie swojej firmy, oferty, danych kontaktowych oraz swoich ogłoszeń.

8.Czas emisji prezentacji Firmy w Katalogu Firm portalu mojegolebie.pl to 12 miesięcy.

9.Portal internetowy mojegolebie.pl udostępnia użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe ze zdjęciem) jak i odpłatnego zamieszczania ogłoszeń kupna/sprzedaży. Do ogłoszenia można bezpłatnie zamieścić 1 fotografię.

10.Użytkownik dokonując rejestracji w mojegolebie.pl musi zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu oraz politykę prywatności, aby możliwe było korzystanie z usług i funkcji portalu. Zgoda na otrzymywanie newsletterów i informacji jest dobrowolna.

11.Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych poprzez bezpośredni kontakt z nami lub zmieniając ustawienia zgody i powiadomień w Twoim panelu użytkownika

12.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. 2016.119.1)

13.Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego mojegolebie.pl do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu mojegolebie.pl pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

14.Użytkownik serwisu wyraża zgodę na wykorzystanie umieszczonych w serwisie zdjęć gołębi do generowania grafiki użytkowej serwisu (np. umieszczenie gołębi w menu, banerze, etc.).

15.Portal mojegolebie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie www.mojegolebie.pl, będą za nie dojście do skutku tychże transakcji. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu www.mojegolebie.pl, mojegolebie.pl może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego użytkownika.

16.Zabronione jest wykorzystywanie serwisu www.mojegolebie.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Wydawcy narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, mojegolebie.pl ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.

17.Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

18.Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce. Użytkownik mojegolebie.pl ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

19.Czas emisji ogłoszenia w dziale ogłoszeń to 12 miesięcy. Po tym czasie ogłoszenie pozostaje dostępne lecz znajduje się już w archiwum. Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie usunąć ogłoszenie w panelu użytkownika.

20.Przedmiot i treść ogłoszenia powinny być zgodne z wybraną kategorią i parametrami ogłoszeń. Użytkownik nie może powielać tych samych ogłoszeń. W celu "odświeżenia" takiego samego ogłoszenia należy usunąć stare, i wtedy można dodać nowe o identycznej treści. Serwis mojegolebie.pl zastrzega sobie możliwość zmiany treści bądź całkowitego usunięcia ogłoszenia, który nie spełnia tych wymogów.

21.Użytkownikom uprawnionym do zarządzania stronami (strony hodowców, PZHGP) zabrania się umieszczania materiałów o charakterze komercyjnym (np. reklama).

22.Wklejanie kodu html jest dozwolone, ale tylko pod warunkiem, że nie ma wpływu na strukturę i rozmiary strony i boxów, oraz nie generuje żadnych błędów i nie prowadzi do zmian w wyświetlaniu strony.

23.Przedstawiciel Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych (np. Okręg, Oddział, Sekcja, Region, Rejon) zamawiając usługę założenia strony PZHGP zgadza się na wykorzystanie nazwy związku PZHGP oraz logo w całym serwisie mojegolebie.pl i pzhgp.net.

24.Serwis mojegolebie.pl zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 14 dni robocze od daty otrzymania.

25.Portal mojegolebie.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usunięcia danych wprowadzonych przez użytkowników, jeśli treści są niezgodne z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce lub zachodzi podejrzenie o nieprawdziwe dane.

26.Regulamin i oferta serwisu mogą być zmienione przez zespół mojegolebie.pl. O zmianach regulaminu i cennika usług serwis mojegolebie.pl poinformuje na stronie internetowej lub w korespondencji mailowej.

27.Portal mojegolebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu portalu z winy osób trzecich (np. firmy hostingowej).

28.Portal mojegolebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.
Akceptując regulamin wyrażasz również zgodę na naszą politykę prywatności. Zapoznają się z nią tutaj: POLITYKA PRYWATNOŚCI


Poznaj szczegółowo naszą ofertę => Oferta serwisu mojegolebie.pl

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami!

Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl